Cursus verhalen vertellen

Cursus verhalen vertellen “De kunst van het vertellen”

Zaterdag 9 november van 9.30 tot 17.00.

De dagcursus ‘de kunst van het vertellen’ wordt al jaren aangeboden. Voor een ieder die beroepsmatig of in eigen kring de vertelkunst en presenteren onder de knie wil krijgen.

In deze actieve en bruisende workshop wordt gewerkt aan de basis van verhalen vertellen, de vertelstructuur en leert u verbinding te maken met uw verhaal.
Er wordt gewerkt aan fantasietraining en presentatie. U leert improviseren als ook werken vanuit bestaande verhalen. U boort uw eigen creativiteit en lef aan.
Voorwerpen, schilderijen en kleurgebruik kunnen mogelijke inspiratiebronnen zijn.

Zie voor meer info De kunst van het vertellen

Inclusief materiaal, uitgebreide lunch, koffie,thee en borrel. € 115

Locatie: Theater  De Wilde Wereld  in Wageningen.

error: Content is protected !!