corporate storytelling

storytelling in zakelijk perspectief

de kracht van verhalen in veranderende organisaties

Met een verhaal kun je een reis door de tijd maken, toekomstige veranderingen in organisaties of reeds genomen beslissingen plaatsen en verbeelden. Ook kun je met verhalen de organisatiecultuur onderzoeken. Storytelling wordt in zakelijk perspectief geplaatst. Wat zijn de heldenverhalen die in uw organisatie de ronde doen, wat betekenen deze en welke beelden leven er over de toekomst van de organisatie, het team?

ontmoetingen over verleden, heden en toekomst

ZILT wil die verhalen boven tafel krijgen, laten vertellen en verbeelden zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het veranderingstraject van uw organisatie of team.

verhalen informeren

Verhalen van medewerkers geven veel informatie over de cultuur van de organisatie. Ieders verhaal heeft haar betekenis voor de organisatie en betekenis voor de medewerker zelf. Met beelden over het verleden en beelden over de toekomst. De verhalen leggen de belangrijkste bagage uit het verleden vast en er vloeien uitstekende aanknopingspunten uit voort voor uw communicatieplan of uw veranderingsproces.

verhalen binden

Wat bindt ons eigenlijk uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? Het samen opnieuw beleven van markante gebeurtenissen, de historie van de organisatie en de rol van ‘onze’ helden zijn een krachtig middel tot binding. Er ontstaat wederzijdse erkenning als er naar de verhalen van collega's geluisterd wordt en zij elkaar raken met hún verhaal van de toekomst. Maar ook het met elkaar maken van nieuwe beelden geeft een belangrijke impuls aan het saamhorigheidsgevoel en het verantwoordelijkheidsbesef dat ieder heeft bij de toekomst.

verhalen geven richting

In veranderende organisaties is het van groot belang dat de verschillende werknemers komen tot een gedeelde visie en betrokkenheid. Door het gezamenlijk bouwen aan verhalen en beelden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw perspectief. Er ontstaat een nieuw vertrekpunt. Het verhaal focust de medewerkers op de toekomst, appelleert aan de gevoelswaarde zonder expliciet op de inhoud in te gaan. Het verhaal geeft richting en is een metaforisch toekomstbeeld dat gedurende het veranderingsproces steeds weer ingezet kan worden.

het programma, sfeer en uitgangspunt

U en uw medewerkers gaan op een verrassende en inspirerende manier aan de slag met storytelling; maken en verbeelden. Er  wordt individueel en in groter verband gewerkt aan een gemeenschappelijk beeld dat de drager is van een nieuw toekomstverhaal. Er zullen inspirerende oplossingen gevonden worden.
Dit vraagt, net als het deelnemen aan het veranderingsproces in uw organisatie, om durven fantaseren, loslaten, associëren. Creativiteit aanboren. Vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt van dit programma.

betekenisvolle bijdrage

De concrete invulling van het programma wordt op maat voor u ontwikkeld, variërend van een enkele workshop tot een serie van ontmoetingen. Zo levert ZILT een betekenisvolle bijdrage aan uw veranderingstraject.

Wilt u ook leren spreken in het openbaar en uw verhaal effectief presenteren, ZILT heeft diverse programma's.

ZILT denkt graag met u mee om de kracht van zakelijk storytelling te ervaren, een vrijblijvend gesprek is mogelijk:

info@ziltversterkt.nl

 

‘Verrassende manier van werken, creatieve oplossingen werden bedacht’

'Ons verhaal hebben wij vanuit drie teams vorm gegeven met diverse eindpresentaties. Een verrassende manier van werken, creatieve oplossingen werden bedacht'.

I. Straathof, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

lees meer reacties

Storytelling in veranderende organisaties

 

error: Content is protected !!