teamontwikkeling

werkplezier & energie, hogere productiviteit

innovatie slagkracht

Het programma teamontwikkeling is toegespitst op uw vraag. Werkplezier en energie voelbaar maken gericht op enthousiaste en duurzame samenwerking.  Het potentieel binnen teams optimaal benutten en de kwaliteiten en valkuilen helder krijgen binnen de teams, waar ligt de kracht. Hiermee komt er ook meer innovatie slagkracht.

Daar waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf verbinden zij zich makkelijker met anderen. ZILT nodigt mensen uit om nieuwe beweging te creëren waardoor verandering of vernieuwing uitdagend wordt.
Met het bewegen voelen mensen zich sterker en krachtiger: gemotiveerd. ZILT inspireert vervolgens om gevonden vertrouwen in zichzelf en binnen het team door te trekken en te versterken. Op deze wijze vinden mensen verbinding met elkaar en daarmee een gezamenlijke kracht.

nét die stap extra zetten voor en met elkaar

Met de nieuw ervaren waarden en motivatie worden mensen gemobiliseerd om nét die stap extra te zetten voor en met elkaar. Het resultaat is evident: een hogere productiviteit, vereenvoudiging van werkprocessen en zo meer. Duurzaam samenwerken en het potentieel binnen teams wordt optimaal benut.

verrassen met eigenheid en talent

Iedere persoon heeft verschillende ‘aangrijppunten’, afhankelijk van de plaats in de organisatie, loopbaan of werkplek. ZILT zal mensen op individueel niveau verrassen met hun eigenheid en talent en daarmee nieuw perspectief op ontwikkeling aanreiken. ZILT geeft ook ruimte om conflicten - binnen zichzelf of binnen groep of team - te herkennen, te erkennen en vervolgens op te lossen.
U vindt het belangrijk om als team nieuwe creativiteit en lef aan te boren. Theaterwerkvormen als middel kan werkelijke verandering realiseren; bruggen slaan tussen hoofd en hart, organisatie en individu.

mogelijkheden en toekomstbeeld

Teamontwikkeling programma's zijn korte trajecten van circa 3 tot 4 dagen verspreid over langere periode, in overleg met u. Afhankelijk van de vraag kunnen ook individuele trajecten worden ingezet of talentontwikkeling worden aangeboden. Het creëren van een gezamenlijk toekomstbeeld middels teambuilding kan desgewenst ook een plaats krijgen in het traject. Nieuwsgierig naar de meerwaarde van programma's ZILT, lees waarom zilt.

Wij denken graag met u mee, neem gerust contact op. Welkom

0317 316801 
info@ziltversterkt.nl

 

‘Sterk afwisselend programma, geeft inzicht in dynamiek onderling’

'Heldere communicatie, de boodschap ook. Alles wordt benoemd en goed ingespeeld op de doelen.
Henriëtte durft te spiegelen en ziet uitstekend wat er gebeurd'

W. Haver, Raadslid GroenLinks

lees meer reacties

Programma teamontwikkeling