story zilt

zilt waar zoet en zout ontmoet

Waar zoet en zout elkaar ontmoet, daar waar de inspiratie voor ZILT haar oorsprong vond.

Liggend op de Noordsvaarder, daar waar de Noordzee en de Waddenzee elkaar raken, in beweging zetten daar kwam de naam van haar bedrijf als vanzelf omhoog. Het wad welke droogvalt en het water wat weer wassend wordt.

Processen die in beweging zijn, meanderen precies zoals in het leven, dat zijn de beelden die Henriëtte tot de verbeelding spraken.

De wind die vrij spel heeft, tegenwind ervaren of juist wind in de zeilen. Voor anker kunnen liggen, rijke beeldtaal die zich vertaalt in processen in en tussen mensen, organisaties.

En beelden spreken tot de verbeelding, ZILT golft van zoet naar zout en andersom, is gedurfd, nemen u mee op reis...... Welkom!

Werkinhoudelijk leest u in waarom ZILT  en de achtergrond en manier van werken vindt u onder over Henriëtte 

ZILT vierde in 2019 haar 20 jarig jubileum.

‘ZILT belofte klopt’ & ……. ‘ZILT zet mensen in beweging’

'uit de Pers'

lees meer reacties