Coaching Hogeschool van Amsterdam

Faculteit Maatschappij en Recht, Coaching derde jaars studenten

Afgelopen studiejaar heeft Henriëtte de Graaf  studenten begeleid tijdens hun jaarstage. Coaching in het beroepsveld, analyseren en toepassen van wetenschappelijke theorie en methodisch werken stond centraal voor de derde jaars studenten van de Faculteit Maatschappij en Recht.

Met veel plezier geeft zij hier vorm aan en begeleidt de student in het ontdekken van eigen kunnen, durf en lef. Inspireren en verdiepen is het uitgangspunt. Studenten werken in deze laatste fase voor de zomer aan het eigen portfolio met beroepsproducten.

Voor informatie over de opleidingen Hogeschool Amsterdam, faculteit Maatschappij en Recht.

Henriëtte de Graaf inspirator in veranderingsprocessen, presentatietrainer, teamontwikkelingsdocent, verteller en regisseur; ondernemer ZILT theaterwerk.

Haar manier van werken is fris en ze creëert een setting bij de deelnemers van kunnen en durven experimenteren. Haar kracht ligt in het kijken naar mogelijkheden, het klantgericht werken en kunnen overzien van complexe processen, waarbij verbinding belangrijk is. Ze heeft de Master ‘Methodiek, Beleid en Innovatie’, de HBO welzijnswerkopleiding en een Theaterregieopleiding afgerond.

Bel gerust voor informatie over coaching:  0317 316801  of hdegraaf@zilttheaterwerk.nl

Ik denk graag met u mee!

 

 

 

 

error: Content is protected !!