Blog: spelende mens-homo ludens- in veranderingsprocessen

De spelende mens, Homo ludens, in veranderingsprocessen

De zon schijnt op mijn buro terwijl rukwinden vannacht een aardewerken tuinbeeld van haar sokkel hebben geblazen, die nu in scherven in de aarde ligt. De tuinbank lag omver gewaaid in de beukenhaag.

In stilte zit ik achter mijn werktafel in mijn atelier, werkruimte. De takken van de bomen zie ik zacht in beweging gezet door de wind. De witte bloemen van de Helleborus en voorjaarsbloemen bloeien uitbundig in de tuin.

De metaforen die ik ervaar in mijn aanblik in de tuin tot  deze bijzondere tijd van leven met het coronavirus waar wij ons als mensheid mee moeten verhouden raken mij. De zon die verwarmt, de sterke wind die vannacht bomen heeft ontwricht, de natuur laat ons zoveel facetten van het leven zien. En altijd weer de veerkracht ervaren. Hoe mooi is de energie van de bol, diep in de grond die haar groen boven de aarde uitstrekt om weer te gaan bloeien.
Ik geniet daarvan.

Beweging creëert verandering

Afgelopen 12 maanden heb ik diverse malen deelnemers gesproken die zich had opgegeven voor een programma talentontwikkeling, welke tot drie maal geannuleerd moest worden vanwege de lock-down. Zij voelde teleurstelling, ook ik moest mij hier toe verhouden. Deze dagen verzorgen geven mij energie. Heerlijk om te werken met de diverse deelnemers om tot ontdekkingen te komen die inzicht en ruimte geven. Nieuwe kansen ervaren in eigen mogelijkheden, toekomstgericht.
Zij had zich opgegeven omdat het paste bij vragen rondom haar werk. Ze wilde graag  non-conformistische en creatieve werkvormen ervaren die wellicht een andere manier van kijken naar haar werksituatie teweeg zouden brengen, we spraken erover. Goed om te horen in de telefoongesprekken dat zij aangaf in zichzelf ook de inspiratie te hebben ervaren door dingen op een andere manier te onderzoeken, waardoor er beweging en inzicht was ontstaan. De aanzet tot verandering was ingezet. 

Storytelling verbindt verleden, heden en toekomst

Ook verhalen kunnen veranderingsprocessen van ieder mens individueel als ook teams goed ondersteunen en gebruik ik graag. Een reis door de tijd maken, toekomstige veranderingen voor mensen persoonlijk of in organisaties of reeds genomen beslissingen plaatsen en verbeelden. Ieders verhaal heeft haar betekenis voor de mens en een organisatie. De verhalen leggen de belangrijkste bagage uit het verleden vast en er kunnen aanknopingspunten uit voort vloeien voor veranderingsprocessen. Wat bindt ons eigenlijk uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? Het samen opnieuw beleven van gebeurtenissen kunnen een krachtig middel zijn tot binding. Er ontstaat erkenning als er naar het verhaal van de ander geluisterd wordt. Men voelt zich gehoord. Maar ook het met elkaar maken van nieuwe beelden geeft een belangrijke impuls aan het verantwoordelijkheidsbesef dat ieder heeft bij de toekomst. Met aandacht voor elkaar, waardoor mensen elkaar raken met hún verhaal van de toekomst. Er kan een nieuw vertrekpunt ontstaan en het appelleert aan de gevoelswaarde van het gezamenlijk creëren en richting geven van een nieuw perspectief.

Verhalen zijn dan ontmoetingen over verleden, heden en toekomst. Corporate Storytelling werkt dan verbindend, heel waardevol.

Daarnaast kan het creëren van een metaforisch beeld helpen de focus en dat wat belangrijk is vast te houden.

Een opdrachtgever verwoorde;

Een geweldig gezamenlijk beeld gecreëerd met elkaar. Vol energie en met plezier in samenwerken. Individuele teamleden kwamen vanuit ieders eigen verhaal met elkaar tot een gezamenlijk metafoor” 

Werken met plezier is mijn uitgangspunt. Inspirerende oplossingen zoeken samen met de organisatie. Vanuit mijn onderneming ZILTversterkt ben ik inmiddels 21 jaar werkzaam met opdrachten binnen maatschappelijke organisaties, overheden, het bedrijfsleven en onderwijs.
Waarbij ik ook theaterwerkvormen, storytelling en kunst als middel gebruik binnen veranderingen en leren presenteren. Creatief denken kan bruggen slaan tussen hoofd en hart, organisatie en individu en creëert beweging.  Het kan er voor zorgen dat er ervaren wordt hoe er individueel én in teamverband inspirerende oplossingen gevonden kunnen worden.
Voor het programma Talentontwikkeling heb ik een breed aanbod van creatieve werkvormen mogen ontwikkelen. Het ontwikkelen en bewustwording naar gemaakte keuzes en ruimte geven aan eigen ideeën en nieuwe perspectieven, geven energie. 21- 23 april 2021 gaat het programma door!

De scheppende mens is een creatief mens.

Mijn eigen flow ervaren en kijken naar mogelijkheden geeft mij energie. Zelf werk ik nu met veel plezier aan de zomerweek  ‘kunst & filosofie’.

The beginning is the most important part of the work”  Plato.

Kunstenaars en filosofen doen qua inventiviteit niet voor elkaar onder. Er wordt gekeken naar de raakvlakken tussen beiden, waarbij de eigen creativiteit wordt aangeboord met beeldende kunst, fotografie en theater.

“Als een stem van binnen zegt, ‘je kunt niet schilderen’, schilder dan en de stem zal tot zwijgen gebracht worden” Vincent van Gogh.

 De scheppende mens is een creatief mens. De ‘spelende mens’, Homo ludens, in jezelf aanboren is daarbij het uitgangspunt. Want als je creatief kunt denken ben je vrijer in het maken van keuzes. Wie durft te ‘spelen’, je scheppende kracht ontdekken, ervaart vaak meer levensgeluk.

Henriëtte de Graaf is inspirator in veranderingsprocessen, trainer, spreker en talentontwikkeling coach, het gezicht achter ZILT. Zij begeleidt mensen, teams en organisaties in veranderingsprocessen waarbij ook creatief denken naast storytelling wordt ingezet. Zij verzorgt programma’s op diverse Hogescholen en congressen en begeleidt mensen in spreken in het openbaar. ZILT is zoet en zout en staat voor het stromen van energie en creativiteit. Henriëtte’s eigen inspiratiebronnen liggen bij de kunsten en interesse in de filosofie. In het KloosterHuissen verzorgt zij met open inschrijving workshops Talentontwikkeling, Storytelling & Presenteren en de zomerweek Kunst & Filosofie.
ZILT performance & organisatieontwikkeling. Contact en  WELKOM!

 

 

error: Content is protected !!