weekend workshop presenteren & storytelling, open inschrijving 2019 – 2020

de kunst van het presenteren; inspireren en verbinding met uw publiek.

In deze workshop presenteren gaat u zelf aan de slag met beeldend vertellen en authentiek presenteren. U neemt uw  publiek mee te nemen in de wereld van de verbeelding en hoe uw publiek te boeien. U leert te inspireren of te overtuigen met uw verhaal. U gaat tevens op zoek naar verbinding met uw eigen verhaal vanuit uw eigen drijfveren en bron.

data in 2019

vrijdag 29-11-2019 19.30 uur  – zondag 01 -12-2019 16.30 uur

data in 2020

vrijdag 12-06- 2020 19.30 uur – zondag 14-06- 2020 16.00 uur

of

vrijdag 11-12-2020 19.30 uur – zondag 13-12-2020 16.00 uur

 

inhoud

In deze workshop gaat u zelf aan de slag met beeldend vertellen en presenteren. De basis van vertellen,de vertelstructuur, fantasietraining en presentatie komen aan de orde. U leert middels improvisatie uw presentatie naar uw eigen hand te zetten, interactie met uw publiek op te bouwen en de ruimte optimaal te gebruiken. Naast improvisatie wordt er ook gewerkt met bestaande verhalen. U gaat op zoek naar verbinding met uw eigen verhaal vanuit uw eigen drijfveren. Uw eigen fantasie, creativiteit en durf boordt u aan.

resultaten

  •  U kunt verhalen gebruiken als beeld, om ‘aan te raken’, om iets onder de aandacht te brengen, te verduidelijken of om een toekomst perspectief te schetsen.
  •  U weet ontspannen te spreken en uw publiek te boeien, te inspireren, interactie op te bouwen.
  • U weet te overtuigen of uw impact te vergroten.
  • U weet te improviseren, uw presentatie naar uw eigen hand te zetten.
  • U presenteert  authentiek en vertelt uw eigen verhaal vanuit uw eigen drijfveren en bron.

vorm

Er wordt met de hele groep, individueel en in kleinere groepen gewerkt. Naast improvisatie en fantasietraining wordt er ook gewerkt met bestaande verhalen. Rekwisieten, beeldende kunst, spel, kleurgebruik en stilte kunnen inspiratiebronnen zijn die in de geheel verschillende werkvormen gebruikt zullen worden. Voorbereiding en ervaring is niet nodig.

uitgangspunt

Deze workshop vraagt om durven fantaseren. Fantaseren is loslaten, associaties durven maken. Creatief zijn vraagt om vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt van deze workshop.

accomodatie

In het prachtige Dominicanenklooster in Huissen ervaart u zowel vaart als verstilling. De banken in de  kloostertuin met haar oude rode beuk een prettige plek. U overnacht op een eigen kamer en de goed verzorgde maaltijden met de andere deelnemers gaan in het ritme van het klooster.

kosten

Inkomensafhankelijk, circa € 297,- tot € 399,- incl. Programma, materialen, overnachtingen, alle consumpties en heerlijke maaltijden. Opgave https: Dominicanen Klooster Huissen

Deze workshop kan op maat worden toegepast of als incompany traject worden aangeboden. Neem gerust voor meer informatie of telefoon 0317 316801. Ik denk graag met u mee.

enkele recensies deelnemers

  • ‘Henriette heft een soort spanning op, Wat bij de mensen voorbij de horizon ligt is binnen een dag in handbereik’
  • ‘Haar belofte klopt. Na deze meerdaagse kon ik spreken voor een groot publiek zonder vrees, in eigen kracht’
  • ‘Ze weet een sfeer te scheppen waarin deelnemers zich veilig voelen om te durven experimenteren. Ze faciliteert de beweging bij anderen’
  • ‘Henriëtte is doortastend, energiek en benaderbaar en in verbinding met zichzelf en de groep’
  • ‘Vol passie vertelt Henriëtte. Haar ogen spreken daarbij nog sterker dan haar woorden. Het is niet verwonderlijk dat mensen graag met haar op verhalenpad gaan. Ze wekt vertrouwen op met haar uitstraling’
error: Content is protected !!