privacyverklaring

privacyverklaring ZILT performance & veranderingsprocessen 

 

informeren en beveiligen

Dank voor uw bezoek aan de website www.ziltversterkt.nl. Als ondernemer ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring volgens de site van de Rijksoverheidsdienst over de AVG.

zorgvuldig en vertrouwelijk

Door online contact op deze website of via de mail/telefoon laat u informatie na en/of persoonlijke gegevens bij mij achter. Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als u informatie of een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button of het contactformulier, gebruik ik uw e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder meer.

over welke persoonsgegevens gaat het?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ZILT performance & veranderingsprocessen, worden uw volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens- indien nodig bij tot stand komen van een opdracht-, telefoonnummer en e-mailadres.

waarom worden die opgevraagd?

De gegevens heb ik nodig om contact met u op te nemen en om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik uw naam en contactgegevens om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan mijn dienstverlening gerelateerde zaken. Alle informatie die u per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Uw mailgegevens worden tevens verwerkt om eventueel nieuwsbrieven te versturen of u anderszins te informeren over de bedrijfsactiviteiten.

wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht of doorgestuurd aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dat wil zeggen, door computerprogramma’s of –systemen zonder tussenkomst van mensen. Op de site treft u dus ook geen cookies aan, zie onderstaand meer.

worden uw gegevens met derden gedeeld?

Uitsluitend indien u een dienst van ZILT performance & veranderingsprocessen heeft afgenomen omdat dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– belastingdienst voor het invullen van de jaaropgaven
– accountant, vanwege inzage in facturen

gebruik foto’s op de website

Alle foto’s op deze site zijn afkomstig uit opdrachten door ZILT performance & veranderingsprocessen. Voor het gebruik van de foto’s is toestemming gevraagd aan de deelnemers en opdrachtgevers. Tevens wordt er vooraf altijd gevraagd of er foto’s gemaakt mogen worden. Mocht u van mening zijn dat er foto’s niet geplaatst mogen worden, neem dan contact op met hdegraaf@ziltversterkt.nl. Ik ben u graag van dienst.

nieuwsbrief

Onderaan iedere digitale nieuwsbrief van ZILT performance & veranderingsprocessen vindt u de mogelijkheid om u af te melden. De nieuwsbrief heeft een lage frequentie, circa eenmaal per kwartaal.

cookies

ZILT performance & veranderingsprocessen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

uw gegevens zijn goed beveiligd

ZILT performance & veranderingsprocessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Uw gegevens worden niet online opgeslagen. De computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje, de https vermelding en het woord ‘veilig’ voor de url (https://ziltversterkt.nl).

hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de dienstverlening van ZILT performance & veranderingsprocessen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Net als elke ondernemer is ZILT performance & veranderingsprocessen wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

gegevens inkijken of laten verwijderen?

Heeft u vragen, neem contact op via hdegraaf@ziltversterkt.nl  Ik maak het graag voor u in orde. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Vriendelijke groet,

Henriëtte de Graaf

ZILT performance & veranderingsprocessen   KvK 09123424
2018

 

error: Content is protected !!