disclaimer

disclaimer ZILT performance & veranderingsprocessen

ZILT performance & veranderingsprocessen KvK 09123424 verleent u hierbij toegang tot www.ziltversterkt.nl

informatie op de website

ZILT performance & veranderingsprocessen publiceert hier teksten en foto’s die door ZILT performance & veranderingsprocessen en haar opdrachtgevers zijn samengesteld en aangeleverd. Deze teksten inclusief foto’s zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bewerkt. Zie de privacyverklaring. Met de informatie op de website beoogt ZILT performance & veranderingsprocessen haar bezoekers een zo goed mogelijk beeld te verschaffen van het brede aanbod aan dienstverlening. ZILT performance & veranderingsprocessen behoudt zich met het oog op een optimale bedrijfsuitoefening het recht voor naar eigen inzicht op elk moment de inhoud aan te passen of programma’s te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

garantie

Alhoewel de informatie op de website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kan ZILT performance & veranderingsprocessen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of voor uw individuele situatie toepasselijk is.

overeenkomst tot dienstverlening

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een geheel concreet aanbod om een overeenkomst tot dienstverlening te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide bevestiging van opdracht door ZILT performance & veranderingsprocessen aan de opdrachtgever.

auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie en teksten zoals die op de website is weergegeven en de foto’s uit eigen opdrachten liggen bij ZILT performance & veranderingsprocessen en haar licentiegevers. Copyright is niet toegestaan.

 

error: Content is protected !!